Detta är Audiologiskt forskningscentrum

Audiologiskt forskningscentrum är en geografisk samlingsplats för forskare och doktorander som arbetar med forskning kring hörsel och kommunikation. Här bedriver vi tvärvetenskaplig och klinisk hörselforskning i nära samarbete med bl a Audiologiska kliniken vid USÖ och Örebro universitet.

Vår uppgift är bland annat att undersöka personer med olika hörselskador. Benämningen hörselskada innefattar personer med olika grader av hörselnedsättningar, tinnitus och ljudkänslighet.

Till vår hjälp har vi ett av Sveriges mest välutrustade hörsellaboratorier.

Samarbete

Audiologiskt forskningscentrum är i grunden ett samarbete mellan Region Örebro län, Audiologiska kliniken i Örebro, Örebro universitet och Institutet för handikappvetenskap.

Inte bara ljud

Vår hörselforskning är inte enbart begränsad till örat. Man brukar säga att man hör med örat, men lyssnar med hjärnan. Forskningen som bedrivs hos oss handlar även om de kognitiva funktioner som bidrar till att ljud blir fattbara. En människas kognitiva kapacitet avgör hur stor hjälp hon kan få av sitt hörselhjälpmedel.

En annan del av vårt forskningsområde är att bevaka psykosociala och medicinska följder av en nedsatt hörsel eller dövblindhet. Genom att studera personer med olika hörselskador lär vi oss vad som händer med människan och dennes sociala relationer då kommunikationsförmågan hotas. Vi jobbar för att ligga i framkant med den hjälpmedelstekniska utvecklingen.