Personal vid Audiologiskt forskningscentrum

På audiologiskt forskningscenturm arbetar ca 30 personer. Vi är seniora forskare, doktorander, forskningsaudionomer, forskningsingenjörer, forskningssjuksköterska, kommunnikationsassistent, m fl.