Agneta Anderzén-Carlsson

Leg. sjuksköterska, docent, forskningshandledare

Agneta är legitimerad sjuksköterska, docent i medicin med inriktning hälso- och vårdvetenskap vid Örebro universitet samt affilierad forskare till ämnet handikappvetenskap vid samma universitet.

Agneta har sin anställning vid Universitetssjukvårdens forskningscentrum (UFC) inom Region Örebro län där hon är forskningshandledare och samverkar med Audiologiskt forskningscentrum i flera projekt.

För närvarande är Agneta biträdande handledare för två doktorander inom IHV, där fokus ligger på grav hörselnedsättning respektive kombinerad syn- och hörselnedsättning hos äldre.

Hon leder ett forskningsprojekt som handlar om hälsa och familjeklimat i familjer där en förälder har dövblindhet. Agneta har ett pågående samarbete med Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor avseende habilitering och rehabilitering för personer med dövblindhet.

Kontakt