Åsa Skagerstrand

Leg. audionom, med. doktor

Åsa arbetar på Audiologiska kliniken och på Audiologiskt forskningscentrum.

I det kliniska arbetet arbetar hon främst med rehabilitering av personer med grav hörselnedsättning.

De forskningsprojekt hon arbetar med handlar bland annat om ljudmiljöns inverkan för hörapparatanvändare, lyssningsansträngning och nyttan av cochleaimplantat hos vuxna.

Åsa är också aktiv i Hälso- och Sjukvårdens kvalitetsregisterarbete och är referensgruppsordförande för kvalitetsregistret för grav hörselnedsättning.

Kontakt