Berit Rönnåsen

Specialpedagog, med. licentiat

Berit är rådgivare/specialpedagog på Specialpedagogiska skolmyndigheten, Resurscenter dövblind och medlem i Audiologiskt forskningscentrums forskargrupp om dövblindhet.

Berit forskade på halvtid på AudF 2009-2015. Avslutade 2015 med medicine licentiat uppsatsen ”Aspekter på lärande vid dövblindhet – möjligheter och begränsningar för personer med Alström syndrom”.

Kontakt