Björn Lyxell

Professor

Björn Lyxell är professor i psykologi. Som biträdande föreståndare för Linnécentrum HEAD (hearing and deafness) är han kopplad till Audiologiskt forskningscenter och tillsammans med Claes Möller leder en rad olika projekt.

Kontakt