Dag Stranneby

Professor

Dag Stranneby är professor på akademin för naturvetenskap och teknik vid Örebro Universitet.

Kontakt