Elin Karlsson

Leg. audionom, doktorand

Elin är legitimerad audionom och har en magisterexamen i audiologi. Började hösten 2018 som doktorand på Örebro Universitet och Audiologiskt forskningscentrum i Örebro.

Ämnet för projektet är International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) och innefattar validering av Brief ICF core set för hörselnedsättning samt instrumentutveckling.

Kontakt