Elina Mäki-Torkko

Verksamhetschef, professor

Elina är verksamhetschef på AudF, professor i audiologi vid Örebro universitet och överläkare på audiologiska kliniken vid Universitetssjukhuset i Örebro.

Elina är läkare och specialist i audiologi (hörsel- och balansrubbningar). Hennes forskning handlar bl.a. om åldersrelaterad hörselnedsättning och nyttan av cochleaimplantat hos vuxna.

Kontakt


Posters

2019

A Better Understanding of Speech Perception in Noise using New Measures of Word Frequency, Neighborhood Density, Phonotactic Probability and Orthographic Transparency

Witte E, Köbler S, Smeds K, Ekeroot J, Mäki-Torkko E