Erik Borg

Professor emeritus

Efter pensioneringen har Erik drivit två projekt: HUSK och Pariception.

Det pedagogiska projektet HUSK (Hörselskadade Utvecklar Säker Kommunikation) har syftet att den funktionshindrade ska lära sig att handleda partnern att kommunicera framgångsrikt.

Pariception är ett ”avknoppningsföretag” som utvecklar, producerar och säljer hjälpmedel för personer med dövblindhet.

Kontakt