Håkan Hua

Fil. doktor

Håkan är legitimerad audionom och jobbar som Prinicipal Research Audiologist på Cochlear, Mölnlycke.

Håkans forskning handlar om yrkesverksamma vuxna med hörselnedsättning, med både hörapparat och cochleaimplantat, och hur kognitionen påverkas i olika bullermiljöer.

Håkan jobbar även på Cochlear där huvudfokus i hans arbete är att ansvara för forskning som rör utvecklingen av benförankrade hörapparater.

Kontakt