Hans-Erik Frölander

Leg. psykolog, med. doktor

Hans-Erik arbetar som psykolog vid den Specialpedagogiska Skolmyndigheten, där han bland annat utreder och ger råd i ärenden kring barn och ungdomar i skolan med dövblindhet.

Hans-Erik har en förankring vid Audiologiskt forskningscentrum. Efter avlagd doktorsexamen bedriver han forskning på AudF med fokus på förvärvad dövblindhet och dess konsekvenser.

Kontakt