Jonas Birkelöf

Forskningsingenjör

Jonas är utbildad ljudingenjör och arbetar som forskningsingenjör på AudF.

Som forskningsingenjör har Jonas många olika arbetsuppgifter. Förutom att ha övergripande IT-ansvar är han även ansvarig för de båda laboratorierna, vilket innebär att förbereda olika mätningar eller försök och se till att all utrustning fungerar.

Jonas hjälper forskare med grafiskt material till artiklar, avhandlingar, trycksaker och liknande. Han ansvarar även för de olika kanaler AudF har på internet (t ex Facebook) och utvecklar interna system för både dator och webb. Han är även webbredaktör för Nordiska Audiologiska sällskapet (NAS).

Kontakt