Mattias Ehn

Leg. psykolog, doktorand

Mattias är doktorand vid Örebro universitet och bedriver forskarstudier vid Audiologiskt forskningscentrum.

Mattias är legitimerad psykolog och är kliniskt verksam i det tvärfackliga Dövblindteamet, Habilitering & Hälsa i Stockholms län där han möter personer med kombinerad allvarlig hörsel och synnedsättning/dövblindhet i alla åldrar.

Mattias avhandlingsarbete handlar om olika omgivnings och personlighetsfaktorers relation till hälsa hos personer med Ushers syndrom.

Kontakt


Posters

2016

Work and Health in Persons With Usher Syndrome Type 1

Ehn M, Wahlqvist M, Danermark B, Dahlström Ö, Möller C