Moa Wahlqvist

Med. doktor, forskare

Moa Wahlqvist är med. dr och socialpedagog och verksam forskare vid Audiologiskt forskningscentrum. Hon är även affilierad forskare till Institutet för handikappvetenskap, Institutionen för hälsovetenskaper vid Örebro Universitet.

Hennes forskning handlar hälsa, livskvalitet, känsla av sammanhang, arbete/sysselsättnings betydelse för hälsa, strategier för att hantera vardagligt liv hos vuxna personer med dövblindhet, familjer där en förälder har dövblindhet och äldre med svår kombinerad syn- och hörselnedsättning.

Moa delar sin tid mellan forskning och att vara FoU samordnare vid Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor. Kunskapscentret har i uppdrag, från Socialstyrelsen, att utveckla och sprida kunskap till professionella som är verksamma inom området dövblindhet.

Vid kunskapscentret arbetar Moa med att tillgängliggöra forskning på dövblindområdet för professionella, samt med frågor som handlar om att evidensbasera metoder för stöd och insatser till personer med dövblindhet.

Kontakt


Posters

2016

Work and Health in Persons With Usher Syndrome Type 1

Ehn M, Wahlqvist M, Danermark B, Dahlström Ö, Möller C