Parivash Ranjbar

Tek. doktor

Parivash bedriver forskning som resulterar i tekniska hjälpmedel till hörselskadade och dövblinda. Hon har många projekt på gång samtidigt, det som är högaktuellt för tillfället går ut på att ta fram hjälpmedlet Monitor som ska fånga upp miljöljud och meddela detta till användaren i form av vibrationer.

Kontakt