Per-Inge Carlsson

Med. doktor

Per-Inge Carlsson är överläkare på öron-, näsa-, halskliniken i Karlstad. Han bedriver för närvarande studier kring patienter med grav hörselnedsättning.

Kontakt


Posters

2019

Hearing aids, Cochlear implants and Extended audiological rehabilitation

Hjaldahl J, Widén S, Carlsson P-I