Sarah Granberg

Leg. audionom, med. doktor

Sarah Granberg arbetar som lektor och forskare vid Örebro universitet och vid Audiologiskt forskningscentrum i Örebro.

Hennes huvudinriktning i undervisning och forskning är främst audiologisk rehabilitering av vuxna samt evidensbaserad vård (EBP) och forskningsmetodik. Sarah har ett särskilt intresse för Person-Centrerad Audiologiskt Rehabilitering (PCAR) och hur man på olika sätt kan utveckla svensk hörselvård i denna riktning och har även externa uppdrag inom detta område.

Hennes forskning rör f.n. friskfaktorer i arbetslivet vid hörselnedsättning, äldre personer med kombinerad svår syn-och hörselnedsättning (dual-sensory loss, DSL) och vidareutvecklandet av Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF).

Kontakt