Stephen Widén

Docent

Stephen Widén är docent, fil. Dr i psykologi och verksam inom handikappvetenskap vid Örebro universitet. Handikappvetenskap är ett tvärvetenskapligt forskningsfält som inrymmer forskare inom bland annat medicin, psykologi och samhällsvetenskap.

Kontakt


Posters

2019

Hearing aids, Cochlear implants and Extended audiological rehabilitation

Hjaldahl J, Widén S, Carlsson P-I