Tobias Åslund

Forskningsingenjör

Tobias är en av Audiologiskt forskningscentrums två forskningsingenjörer och har jobbat på AudF sedan 2007. Huvudsakligen jobbar ingenjörerna med support i de olika forskningsprojekten som drivs på avdelningen, samt att underhålla och vidareutveckla våra laboratorier och att hålla all teknisk utrustning up-to-date och funktionell. Emellanåt stödjer Tobias även den audiologiska kliniken med kalibrering av mätutrustning, samt installation och support av skolhjälpmedel och teleslingor. Tobias har magisterexamen i elektroteknik från Örebro Universitet.

Kontakt